Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín giúp các bạn học sinh hiểu được cấu tạo của các số 16, 17, 18, 19 bước đầu nhận biết số có hai chữ số, các dạng bài toán viết tiếp vào ô trống. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1: Mười ba, mười bốn, mười lăm

Chương 3. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3,4 trang 105, 106 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b) Viết lần lượt các số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vào ô trống.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Viết số 16 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 18 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 17 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 19 vào ô trống.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1 nối với số 16.

Hình 2 nối với số 18.

Hình 3 nối với số 15.

Hình 4 nối với số 19.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền số và dưới mỗi vạch của tia số

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các đáp án như sau: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 107 SGK Toán 1: Hai mươi, hai chục

Đánh giá bài viết
4 1.949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm