Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1: Mười một, mười hai

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1: Mười một, mười hai

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1: Mười một, mười hai giúp các em học sinh nhận biết được số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị, số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị đọc viết các số đó, nhận biết số có hai chữ số. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 1: Điểm, đoạn thẳng

Chương 3. Mười một, mười hai – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Điền số 11 vào ô trống.

Hình 2: Điền số 10 vào ô trống.

Hình 3: Điền số 12 vào ô trống.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu):

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Vẽ thêm 1 chấm tròn.

Hình 2: Vẽ thêm 2 chấm tròn.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tô màu 11 hình tam giác và 12 hình vuông

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Học sinh tự Tô màu 11 hình tam giác và 12 hình vuông

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền số thích hợp vào mỗi vạch của tia số

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt dưới mỗi vạch của tia số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1: Mười ba, mười bốn, mười lăm

Đánh giá bài viết
7 3.636
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm