Giải bài tập trang 88 SGK Toán 1: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 1: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 1: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải các dạng bài tập Toán bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10.

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Chương 2. Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 =

10 – 1 = 10 – 2 = 10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =

6 + 4 = 7 + 3 = 8 + 2 = 9 + 1 = 10 + 0 =

10 – 6 = 10 – 7 = 10 – 8 = 10 – 9 = 10 – 0 =

Hướng dẫn giải

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10

10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5

6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 8 + 2 = 10 9 + 1 = 10 10 + 0 = 10

10 – 6 = 4 10 – 7 = 3 10 – 8 = 2 10 – 9 = 1 10 – 0 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt: 3, 5, 2, 10

10 – 5 = 5

1 + 4 =

8 – 3 = 5

5 + 0 = 5

9 – 4 = 5

2 + 3 = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, > , =

10....3 + 4 8....2 + 7 7.....7 – 1

9..... 7 + 2 10....1 + 9 2 + 2 ....4 – 2

6 – 4....6 + 3 5 + 2....2 + 4 4 + 5 ....5 + 4

Hướng dẫn giải

10 > 3 + 4 8 < 2 + 7 7 > 7 – 1

9 = 7 + 2 10 = 1 + 9 2 + 2 > 4 – 2

6 – 4 < 6 + 3 5 + 2 > 2 + 4 4 + 5 = 5 + 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Tổ 1: 6 bạn.

Tổ 2: 4 bạn.

Cả hai tổ:....bạn?

Hướng dẫn giải

Cả hai tổ có: 6 + 4 = 10 (bạn)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2

Đánh giá bài viết
13 5.583
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm