Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 giúp các em hiểu được bảng cộng và trừ trong phạm vi 10, mối quan hệ giữa cộng trừ cấu tạo các số 7, 8, 9, 10. Đồng thời biết biểu thị tranh bằng phép tính thích hợp. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 10 - Luyện tập

Chương 2. Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

a)

3 + 7 = 4 + 5 = 7 – 2 = 8 – 1 =

6 + 3 = 10 – 5 = 6 + 4 = 9 – 4 =

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a)

3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 – 2 = 5 8 – 1 = 7

6 + 3 = 9 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10 9 – 4 = 5

b)

1. Kết quả bằng 9.

2. Kết quả bằng 7.

3. Kết quả bằng 8.

4. Kết quả bằng 1.

5. Kết quả bằng 4.

6. Kết quả bằng 1.

7. Kết quả bằng 10.

8. Kết quả bằng 2.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt: 9, 2, 7, 4, 5

Điền lần lượt: 8 , 2, 7, 4

Điền lần lượt: 2, 1, 5, 4

Điền lần lượt: 6, 2, 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 4 + 3 = 7.

b) 10 – 3 = 7.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 88 SGK Toán 1: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Đánh giá bài viết
20 7.356
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm