Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán phép cộng trừ trong phạm vi 9.

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9

Chương 2. Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 SGK Toán lớp

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 =

1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5=

9 – 8 = 9 – 7 = 9 – 6 = 9 – 5 =

9 – 1 = 9 – 2 = 9 – 3 = 9 – 4 =

Hướng dẫn giải

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9

1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5= 9

9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4

9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

5 + .... = 9 9 – .... = 6 .....+ 6 = 9

4 + .... = 8 7 -...... = 5 .....+ 9 = 9

.....+ 7 = 9 .....+ 3 = 8 9 -......= 9

Hướng dẫn giải

5 + 4 = 9 9 – 3 = 6 3 + 6 = 9

4 + 4 = 8 7 – 2 = 5 0 + 9 = 9

2 + 7 = 9 5 + 3 = 8 9 – 0 = 9

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu >, < ,=

5 + 4 ....9 6.....5 + 3 9 – 0.....8

9 – 2.....8 9......5 + 1 4 + 5.....5 + 4

Hướng dẫn giải

5 + 4 = 9 6 < 5 + 3 9 – 0 > 8

9 – 2 < 8 9 > 5 + 1 4 + 5 = 5 + 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 9 – 6 = 3

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Hình bên có mấy hình vuông?

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Có 5 hình vuông.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

Đánh giá bài viết
3 4.707
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm