Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập trang 53 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1: Luyện tập chung với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập số 0 trong phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 53/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

2 + 1 + 2 = 3 + 1 + 1 = 2 + 0 + 2 =

Hướng dẫn giải

2 + 1 + 2 = 5 3 + 1 + 1 = 5 2 + 0 + 2 = 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, >, =

2 + 3....5 2 + 2....1 + 2 1 + 4.....4 + 1

2 + 2....5 2 + 1....1 + 2 5 + 0.....2 + 3

Hướng dẫn giải

2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2 1 + 4 =.4 + 1

2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2 5 + 0 = 2 + 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 54 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 3

Đánh giá bài viết
1 3.093
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm