Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 5

Lời giải bài tập trang 50 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5 với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập phép cộng trong phạm vi 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 =

1 + 2 = 2 + 2 = 3 + 2 =

1 + 3 = 2 + 3 =

1 + 4 =

Hướng dẫn giải

1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5

1 + 2 = 3 2 + 2 = 4 3 + 2 = 5

1 + 3 = 4 2 + 3 = 5

1 + 4 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính

2 + 1 + 1 = 3 + 1 + 1 = 1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 = 1 + 3 + 1 = 2 + 2 + 1 =

Hướng dẫn giải

2 + 1 + 1 = 4 3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4 1 + 3 + 1 = 5 2 + 2 + 1 = 5

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu <, >, =

3 + 2 ...5 4.....2 + 1 2 + 3 ....3 + 2

3 + 1 ...5 4 ....2 + 3 1 + 4.....4 + 1

Hướng dẫn giải

3 + 2 = 5 4 > 2 + 1 2 + 3 = 3 + 2

3 + 1 < 5 4 < 2 + 3 1 + 4 = 4 + 1

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1: Số 0 trong phép cộng

Đánh giá bài viết
1 3.629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm