Giải bài tập trang 132 SGK Toán 1: Luyện tập trừ các số tròn chục

Giải bài tập Toán 1 bài: Luyện tập trừ các số tròn chục

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 1: Luyện tập trừ các số tròn chục bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 1 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập cách trừ các số tròn chục, tính nhẩm nhanh khi trừ các số tròn chục. Để học tốt Toán 1, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 1: Trừ các số tròn chục

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Trừ các số tròn chục – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 1 trang 132)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

70 – 50 60 – 30 90 – 50

80 – 40 40 – 10 90 – 40

Hướng dẫn giải

70 – 50 = 20 60 – 30 = 30 90 – 50 = 40

80 – 40 = 40 40 – 10 = 30 90 – 40 = 50

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số 70, 40, 20, 30 vào các hình tròn lần lượt từ trái sang phải.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đúng ghi đ, sai ghi s.

a) 60cm – 10cm = 50.

b) 60cm – 10cm = 50cm.

c) 60cm – 10cm = 40cm

Hướng dẫn giải

a) s

b) đ

c) s

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát?

Hướng dẫn giải

Số cái bát nhà Lan có là:

20 + 10 = 30 (cái bát)

Đáp số: 30 cái bát.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Điền dấu >, <, =

50...10 = 40 30...20 = 50 40...20 = 20

Hướng dẫn giải

50 – 10 = 40 30 + 20 = 50 40 – 20 = 20

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 133, 134 SGK Toán 1: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Đánh giá bài viết
4 2.278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm