Giải bài tập trang 122 SGK Toán 1: Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 1: Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 1: Luyện tập (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hoc sinh ôn tập lại các dạng bài tập toán tóm tắt và cách giải toán có lời văn; xăng-ti-mét, đo độ dài theo đơn vị cm. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 1: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 122)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng?

Tóm tắt:

Có:.....bóng xanh

Có:....bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Có: 4 bóng xanh

Có: 5 bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng?

Bài giải:

Số bóng mà An có là:

4 + 5 = 9 (quả bóng)

Đáp số: 9 quả bóng.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn?

Hướng dẫn giải

Tổ em có:

5 + 5 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tóm tắt:

Có : 2 gà trống

Có : 5 gà mái

Có tất cả:....con gà?

Hướng dẫn giải

Số gà là:

2 + 5 = 7 (con gà)

Đáp số: 7 con gà.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính (theo mẫu)

a) 2cm + 3cm = b) 6cm – 2cm = 4cm

7cm + 1cm = 5cm – 3cm =

8cm + 2cm = 9cm – 4cm =

14cm + 5cm = 17cm – 7cm =

Hướng dẫn giải

a) 2cm + 3cm = 5cm b) 6cm – 2cm = 4cm

7cm + 1cm = 8cm 5cm – 3cm = 2cm

8cm + 2cm = 10cm 9cm – 4cm = 5cm

14cm + 5cm = 19cm 17cm – 7cm = 10cm

Đánh giá bài viết
18 2.480
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm