Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6 giúp các em học sinh ôn tập cách thực hiện tính toán, các phép tính trong phạm vi 6, viết số thích hợp vào chỗ trống. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn giải bài tập Chương 2. Phép cộng trong phạm vi 6 – giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 6.

b. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6.

d. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 6.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

4 + 2 = 5 + 1 = 5 + 0 = 2 + 2 =

2 + 4 = 1 + 5 = 0 + 5 = 3 + 3 =

Hướng dẫn giải

4 + 2 = 6 5 + 1 = 6 5 + 0 = 5 2 + 2 = 4

2 + 4 = 6 1 + 5 = 6 0 + 5 = 5 3 + 3 = 6

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2 + 2 =

3 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 + 3 + 0 =

Hướng dẫn giải

4 + 1 + 1 = 6 5 + 1 + 0 = 5 2 + 2 + 2 = 6

3 + 2 + 1 = 6 4 + 0 + 2 = 6 3 + 3 + 0 = 6

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 2 + 4 = 6

b) 3 + 3 = 6

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Đánh giá bài viết
5 2.590
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm