Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1: Luyện tập

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1: Luyện tập

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1: Luyện tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập các dạng bài tập bằng nhau dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn và dấu bằng giải các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1: Bằng nhau. Dấu =

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập Toán 1 trang 24: Luyện tập (bài 1, 2, 3 trang 24/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu > , < , =

3....2 4....5 2....3

1....2 4....4 3....4

2....2 4....3 2.....4

Hướng dẫn giải

3 > 2 4 < 5 2 < 3

1 < 2 4 = 4 3 < 4

2 = 2 4 > 3 2 < 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1

Hình 2: 5 > 4 và 4 < 5

Hình 3: 3 = 3

Hình 4: 5 = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Làm cho bằng nhau (theo mẫu):

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1

Hình 1 ghép với hình b

Hình 2 ghép với hình a

Hình 3 ghép với hình c

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 25 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
36 8.720
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm