Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1: Bằng nhau. Dấu =

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1: Bằng nhau. Dấu =

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1: Bằng nhau. Dấu = giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập các dạng bài tập bằng nhau dấu =, giải các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1: Bằng nhau. Dấu = (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22, 23/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết dấu =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết dấu =

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết (theo mẫu):

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

Hướng dẫn giải

Hình 2: 2 = 2

Hình 3 : 1 = 1

Hình 4: 3 = 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết dấu > , < , =

5 ... 4 1 ... 2 1 ... 1

3 ... 3 2 ... 1 3 ... 4

2 ... 5 2 ... 2 3 ... 2

Hướng dẫn giải

5 > 4 1 < 2 1 = 1

3 = 3 2 > 1 3 < 4

2 < 5 2 = 2 3 > 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 24 SGK Toán 1: Luyện tập

Đánh giá bài viết
12 6.312
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm