Giải bài tập trang 160 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 100

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 100

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 100 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm được cách giải cá dạng bài tập phép trừ trong phạm vi 100. Mời các em cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 100 (tiếp)

Hướng dẫn giải bài Phép trừ trong phạm vi 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

45 – 23 57 – 31

72 – 60 70 – 40 66 – 25

Hướng dẫn giải

45 – 23 = 22 57 – 31 = 26 72 – 60 = 12

70 – 40 = 30 66 – 25 = 41

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

65 – 5 = 65 – 60 = 65 – 65 =

70 – 30 = 94 – 3 = 33 – 30 =

21 – 1 = 21 – 20 = 32 – 10 =

Hướng dẫn giải

65 – 5 = 60 65 – 60 = 5 65 – 65 = 0

70 – 30 = 40 94 – 3 = 91 33 – 30 = 3

21 – 1 = 20 21 – 20 = 1 32 – 10 = 22

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu >, <, =

35 – 5....35 – 4 43 + 3 ..... 43 – 3

30 – 20 ....40 – 30 31 + 42 .....41 + 32

Hướng dẫn giải

35 – 5 < 35 – 4 43 + 3 > 43 – 3

30 – 20 = 40 – 30 31 + 42 = 41 + 32

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Lớp 1B có 35 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam?

Hướng dẫn giải

Lớp 1B có số bạn nam là:

35 – 20 = 15 (bạn)

Đáp số: 15 bạn.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Nối theo mẫu

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

68 - 14 = 54

42 - 12 = 30

40 + 14 = 54

11 + 21 = 32

60 + 11= 71

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 160 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 100

Đánh giá bài viết
5 2.062
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 1

    Xem thêm