Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 100

Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 100

Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 100 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm được các kiến thức phép cộng trong phạm vi 100, giải các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập trang 154, 155 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 100 cộng không nhớ

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 156/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

47 + 22 40 + 22 12 + 4

51 + 35 80 + 9 8 + 31

Hướng dẫn giải

47 + 22 = 69 40 + 22 = 62 12 + 4 = 16

51 + 35 – 86 80 + 9 = 89 8 + 31 = 39

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

30 + 6 = 60 + 9 = 52 + 6 = 82 + 3 =

40 + 5 = 70 + 2 = 6 + 52= 3 + 82 =

Hướng dẫn giải

30 + 6 = 36 60 + 9 = 69 52 + 6 = 58 82 + 3 = 85

40 + 5 = 45 70 + 2 = 72 6 + 52= 58 3 + 82 = 85

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn giải

Số bạn lớp em là:

21 + 14 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 100 – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 157/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 67.

b. Kết quả bằng 57.

c. Kết quả bằng 78.

d. Kết quả bằng 77.

e. Kết quả bằng 88.

f. Kết quả bằng 95.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

20cm + 10cm = 30cm + 40cm =

14cm + 5cm = 25cm + 4cm =

32cm + 12cm = 43cm + 15cm =

Hướng dẫn giải

20cm + 10cm = 30cm 30cm + 40cm = 70cm

14cm + 5cm = 19cm 25cm + 4cm = 29cm

32cm + 12cm = 44cm 43cm + 15cm = 58cm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nối (theo mẫu):

Giải bài tập trang 156, 157 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

16 + 23 = 26 + 13 = 39

37 + 12 = 49

27 + 41 = 47 + 21 = 68

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm, sau đó bò tiếp được 14cm. Hỏi con ốc sên bò được tất cả bao nhiêu xăng - ti-mét?

Hướng dẫn giải

Con ốc sên bò được:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 158 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Đánh giá bài viết
1 1.820
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm