Giải bài tập trang 179 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 179 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 179 SGK Toán 1: Luyện tập chung có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Toán lớp 1, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo.

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 179 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Viết số 26 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 34, 35 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 70, 73, 74, 75 vào ô trống.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

36 + 12 84 + 11 46 + 23

97 – 45 63 – 33 65 – 65

Hướng dẫn giải

36 + 12 = 48 84 + 11 = 95 46 + 23 = 69

97 – 45 = 52 63 – 33 = 30 65 – 65 = 0

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:...................................................................

b) Từ bé đến lớn:...................................................................

Hướng dẫn giải

a) Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28.

b) Từ bé đến lớn: 28, 54, 74 ,76.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn giải

Số con gà nhà em còn lại là:

34 – 12 = 22 (con gà)

Đáp số: 22 con gà.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

a) 25 + ... = 25 b) 25 – .... = 25

Hướng dẫn giải

a) 25 + 0 = 25 b) 25 – 0 = 25

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
2 1.324
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm