Giải bài tập trang 114 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 1: Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán các dạng bài tập đo độ dài, phép tính cộng trừ. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập

Chương 3. Luyện tập chung – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 114 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền số dưới mỗi vạch của tia số

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền dưới mỗi vạch của tia số lần lượt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Điền dưới mỗi vạch của tia số lần lượt: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 7 là số nào?

Số liền sau của 9 là số nào?

Số liền sau của 10 là số nào?

Số liền sau của 19 là số nào?

Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.

Hướng dẫn giải

Số liền sau của 9 là 10.

Số liền sau của 10 là 11.

Số liền sau của 19 là 20.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Trả lời các câu hỏi:

Số liền trước của 8 là số nào?

Số liền trước của 10 là số nào?

Số liền trước của 11 là số nào?

Số liền trước của 1 là số nào?

Mẫu: Số liền trước của 8 là 7.

Hướng dẫn giải

Số liền trước của 8 là 7.

Số liền trước của 10 là 9.

Số liền trước của 11 là 10.

Số liền trước của 1 là 0.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đặt tính rồi tính:

12 + 3 = 14 + 5 = 11 + 7 =

15 – 3 = 19 – 5 = 18 – 7 =

Hướng dẫn giải

12 + 3 = 15 14 + 5 = 19 11 + 7 = 18

15 – 3 = 12 19 – 5 = 14 18 – 7 = 11

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Tính:

11 + 2 + 3 = 15 + 1 – 6 = 17 – 5 – 1 =

12 + 3 + 4 = 16 + 3 – 9 = 17 – 1 – 5 =

Hướng dẫn giải

11 + 2 + 3 = 16 15 + 1 – 6 = 10 17 – 5 – 1 = 11

12 + 3 + 4 = 19 16 + 3 – 9 = 10 17 – 1 – 5 = 11

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1: Bài toán có lời văn

Đánh giá bài viết
4 3.116
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm