Giải bài tập trang 47 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 4

Lời giải bài tập trang 47 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 4 với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập trong phạm vi phép cộng trong phạm vi 4. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 47 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 4 (bài 1, 2, 3, 4 trang 47/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

1 + 3 = 3 + 1 = 1 + 1 =

2 + 2 = 2 + 1 = 1 + 2 =

Hướng dẫn giải

1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2

2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính?

Phép cộng trong phạm vi 4

Hướng dẫn giải

Phép cộng trong phạm vi 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

2 + 1....3 4.....1 + 2

1 + 3....3 4.....1 + 3

1 + 1....3 4.....2 + 2

Hướng dẫn giải

2 + 1 = 3 4 > 1 + 2

1 + 3 > 3 4 = 1 + 3

1 + 1 < 3 4 = 2 + 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Phép cộng trong phạm vi 4

Hướng dẫn giải

Phép cộng trong phạm vi 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 4

Đánh giá bài viết
10 3.016
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm