Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 1: Các số có hai chữ số (tiếp)

Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 1: Các số có hai chữ số (tiếp)

Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 1: Các số có hai chữ số (tiếp) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập cách đọc, viết số có hai chữ số, cách biểu diễn số có hai chữ số trên trục số. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 136, 137 SGK Toán 1: Các số có hai chữ số

Hướng dẫn giải bài Các số có hai chữ số tiếp theo – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 138, 139)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số:

Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín.

Hướng dẫn giải

Các số là: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số:

Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi tư, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi.

Hướng dẫn giải

Các số là: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống

Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Viết lần lượt các số theo hàng ngang

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đúng ghi đ, sai ghi s

a) Ba mươi sáu viết là 306.

Ba mươi sáu viết là 36.

b) 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị.

54 gồm 5 và 4.

Hướng dẫn giải

a) Ba mươi sáu viết là 306. s

Ba mươi sáu viết là 36. đ

b) 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị. đ

54 gồm 5 và 4. s

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 1: Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
1 1.547
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm