Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2: Các số tròn chục từ 110 đến 200

Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2: Các số tròn chục từ 110 đến 200

Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2: Các số tròn chục từ 110 đến 200 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách đọc và viết các số tròn chục từ 110 đến 200. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2: So sánh các số tròn trăm

Hướng dẫn giải bài Các số tròn chục từ 110 đến 200 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 141)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

Viết số

Đọc số

110

Một trăm mười

190

130

120

150

160

170

140

180

200

Hướng dẫn giải

Viết số

Đọc số

Viết số

Đọc số

110

Một trăm mười

190

Một trăm chín mươi

130

Một trăm ba mươi

120

Một trăm hai mươi

150

Một trăm năm mươi

160

Một trăm sáu mươi

170

Một trăm bảy mươi

140

Một trăm bảy mươi

180

Một trăm tám mươi

200

Hai trăm

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền dấu < , > , =

Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

110 < 120 110 < 120

120 > 110

150 > 130 130 < 150

150 > 130

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu < , > , =

100...110 180...170

140...140 190...150

150...170 160...130

Hướng dẫn giải

100 < 110 180 > 170

140 = 140 190 > 150

150 < 170 160 > 130

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số?

110; ...; 130; 140; ...; 160; 170; ...;....; 200

Hướng dẫn giải

110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Có thể xếp hình như sau:

Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 143 SGK Toán 2: Các số từ 101 đến 110

Đánh giá bài viết
7 1.504
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm