Giải bài tập trang 52 SGK Toán 2: 12 trừ đi một số 12 - 8

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 2: 12 trừ đi một số 12 - 8

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 2: 12 trừ đi một số 12 - 8 giúp các em học sinh biết cách tự lập bảng trừ có nhớ dạng 12 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ, cách vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15

Hướng dẫn giải bài 12 trừ đi một số (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 52)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 9 + 3 = 8 + 4 = 7 + 5 = 6 + 6 =

3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 = 12 – 6 =

b) 12 – 9 = 12 – 8 = 12 – 7 =

12 – 3 = 12 – 4 = 12 – 5 =

c) 12 – 2 – 7 = 12 – 2 – 5 = 12 – 2 – 6 =

12 – 9 = 12 – 7 = 12 – 8 =

Hướng dẫn giải

a) 9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12 6 + 6 = 12

3 + 9 = 12 4 + 8 = 12 5 + 7 = 12 12 – 6 = 6

b) 12 – 9 = 3 12 – 8 = 4 12 – 7 = 5

12 – 3 = 9 12 – 4 = 8 12 – 5 = 7

c) 12 – 2 – 7 = 3 12 – 2 – 5 = 5 12 – 2 – 6 = 4

12 – 9 = 3 12 – 7 = 5 12 – 8 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Đáp án lần lượt là: 7, 6, 4, 5, 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7; b) 12 và 3; c) 12 và 9.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

Hướng dẫn giải

Số quyển vở bìa xanh là:

12 – 6 = 6 (quyển)

Đáp số: 6 quyển.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 53 SGK Toán 2: 32 - 8

Đánh giá bài viết
1 2.201
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm