Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 42: Luyện tập chung Chương 2

Giải vở bài tập Toán 2 bài 42

Giải vở bài tập Toán 2 bài 42: Luyện tập chung trang 45 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SBT giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập đã học trong Chương 2. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 42 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 45

Câu 1. Tính:

6 + 7 =..…

7 + 8 =..…

8 + 9 =.....

17 + 6 =..…

28 + 7 =..…

39 + 8 =..…

30 + 4 =..…

60 + 6 =..…

8 + 50 =..…

5 + 16 =..…

4 + 27 =..…

5 + 38 =..…

Câu 2. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 42

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

25

36

62

28

31

8

Số hạng

16

37

19

25

29

88

Tổng

Câu 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần đầu bán : 35kg đường

Lần sau bán : 40kg đường

Cả hai lần bán :….. kg đường?

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Quả bí cân nặng mấy ki – lô – gam?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 42 trang 45

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

6 + 7 = 13

7 + 8 = 15

8 + 9 = 17

17 + 6 = 23

28 + 7 = 35

39 + 8 = 47

30 + 4 = 34

60 + 6 = 66

8 + 50 = 58

5 + 16 = 21

4 + 27 = 31

5 + 38 = 43

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 42 trang 45 đáp án 2

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

25

36

62

28

31

8

Số hạng

16

37

19

25

29

88

Tổng

41

73

81

53

60

96

Câu 4.

Tóm tắt

Lần đầu bán : 35kg đường

Lần sau bán : 40kg đường

Cả hai lần bán :….. kg đường?

Bài giải

Cả hai lần bán được số ki – lô – gam đường là:

35 + 40 = 75 (kg)

Đáp số: 75kg.

Câu 5.

Giải VBT Toán 2 câu 5

Chọn C. 3kg

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 2

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm