Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2: 26 + 5

Lời Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2: 26 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 cộng với một số 6 + 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2: 26 + 5 (bài 1, 2, 3 trang 35/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tháng trước tổ em được 16 điểm 10, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm 10. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm 10?

Bài giải

Tháng này tổ em được số điểm 10 là: 16 + 5 = 21 (điểm mười)

Đáp số: 21 điểm mười

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 36 SGK Toán 2: 36 + 15

Đánh giá bài viết
2 1.668
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm