Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp)

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp)

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 2: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập cấu tạo các dạng bài tập cộng trừ trong phạm vi 1000, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 169 SGK Toán 2: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 169/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào?

307, 650, 811, 596, 939, 745, 125, 484

a) Chín trăm ba mươi chín.

b) Sáu trăm năm mươi.

c) Bảy trăm bốn mươi lăm.

e) Bốn trăm tám mươi tư.

g) Một trăm hai mươi lăm.

h) Năm trăm chín mươi sáu

Hướng dẫn giải

Nối số 307 với cách đọc d) Nối số 650 với cách đọc b)

Nối số 811 với cách đọc i ) Nối số 596 với cách đọc h)

Nối số 939 với cách đọc a) Nối số 745 với cách đọc c)

Nối số 125 với cách đọc g) Nối số 484 với cách đọc e)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu:

842 = 800 + 40 + 2

b) Viết theo mẫu:

300 + 60 + 9 = 369

800 + 90 + 5 =

200 + 20 + 2 =

700 + 60 + 8 =

600 + 50 =

800 + 8 =

Hướng dẫn giải

a) 842 = 800 + 40 + 2

965 = 900 + 60 + 5

477 = 400 + 70 + 7

618 = 600 + 10 + 8

593 = 500 + 90 + 3

404 = 400 + 4

b) 300 + 60 + 9 = 369

300 + 90 + 5 = 895

200 + 20 + 2 = 222

700 + 60 + 8 = 768

600 + 50 = 650

800 + 8 = 808

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết các số 285, 257, 279, 297 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé.

b) Từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải

a) 297; 285; 279; 257.

b) 257; 279; 285; 297.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 462; 464; 466;....

b) 353; 355; 357;....

c) 815; 825; 835;....

Hướng dẫn giải

462; 464; 466; 468

353; 355; 357; 359

815; 825; 835; 845

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 170 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm