Giải bài tập trang 44 SGK Toán 2: Luyện tập chung Chương 2

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 2: Luyện tập chung có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các dạng Toán phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 chương 2. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 44 SGK Toán 2: Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44/SGK Toán 2)

Bài 1. Tính:

5 + 6 = 16 + 5 = 40 + 5 = 4 + 16 =

8 + 7 = 27 + 8 = 30 + 6 = 3 + 47 =

9 + 4 = 44 + 9 = 7 + 20 = 5 + 35 =

Bài giải

5 + 6 = 11 16 + 5 = 21 40 + 5 = 45 4 + 16 = 20

8 + 7 = 15 27 + 8 = 35 30 + 6 = 36 3 + 47 = 50

9 + 4 = 13 44 + 9 = 53 7 + 20 = 27 5 + 35 = 40

Bài 2. Số?

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 2

Hướng dẫn: Hình a. 45kg; Hình b. 45kg

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

34

45

63

17

44

Số hạng

17

48

29

46

36

Tổng

Bài giải

Số hạng

34

45

63

17

44

Số hạng

17

48

29

46

36

Tổng

51

93

92

63

80

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: ... kg gạo?

Bài giải

Số kg cả hai lần bán là

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 2

Túi gạo cân nặng mấy kg?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Bài giải

Khoanh vào D.

Đánh giá bài viết
15 2.551
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm