Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 95: Bảng nhân 4

Giải vở bài tập Toán 2 bài 95

Giải vở bài tập Toán 2 bài 95: Bảng nhân 4 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 4 và học thuộc lòng bảng nhân 4 và các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 95 câu 1, 2, 3 , 4, 5

Câu 1: Tính nhẩm:

4 × 5 =..…

4 × 4 =..…

4 × 3 =..…

4 × 1 =..…

4 × 7 =..…

4 × 9 =..…

4 × 2 =..…

4 × 6 =..…

4 × 8 =..…

4 × 10 =..…

3 × 10 =..…

2 × 10 =.....

Câu 2. Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 95: Bảng nhân 4

Bài giải

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Câu 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

4

12

16

28

36

Câu 4: Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 95

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1:

4 × 5 = 20

4 × 4 = 16

4 × 3 = 12

4 × 1 = 4

4 × 7 = 28

4 × 9 = 36

4 × 2 = 8

4 × 6 = 24

4 × 8 = 32

4 × 10 = 40

3 × 10 = 30

2 × 10 = 20

Câu 2: Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 95: Bảng nhân 4

Bài giải

Số chân có trong 10 con ngựa là:

4 x 10= 40 (chân)

Đáp số: 40 chân

Câu 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Câu 4. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 95: Bảng nhân 4

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm