Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000

Toán lớp 2 trang 89, 90, 91 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài trong nội dung chương trình học Toán lớp 2 tập 2 về Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập giải bài tập chương 6.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 87, 88 Ki-lô-gam

Thực hành Toán lớp 2 trang 89 sách Chân trời sáng tạo

Bài 1 Toán lớp 2 trang 89 tập 2

Đặt tính rồi tính.

218 + 543

670 + 139

627 + 8

394 + 412

46 + 61

80 + 747

Đáp án:

Bài 1 Toán lớp 2 trang 89 tập 2

Luyện tập Toán lớp 2 trang 90, 91 sách Chân trời sáng tạo

Bài 1 Toán lớp 2 trang 90 tập 2

Số?

Số hạng

652

384

173

501

74

Số hạng

139

205

436

188

909

Tổng

.?.

.?.

.?.

.?.

.?.

Đáp án:

Số hạng

652

384

173

501

74

Số hạng

139

205

436

188

909

Tổng

791

589

609

689

983

Bài 2 Toán lớp 2 trang 90 tập 2

Số?

a) 500 + 20 + 6 = ….

b) 50 + 2 + 600 = ….

c) 5 + 60 + 200 = ….

Đáp án:

a) 500 + 20 + 6 = 526

b) 50 + 2 + 600 = 652

c) 5 + 60 + 200 = 265

Bài 3 Toán lớp 2 trang 90 tập 2

>, <, =

700 + 30 + 8 …. 738

900 + 60 + 1 ….. 691

400 + 40 …. 404

Đáp án:

700 + 30 + 8 = 738

900 + 60 + 1 > 691

400 + 40 > 404

Bài 4 Toán lớp 2 trang 90 tập 2

Tính:

a) 632 + 118 + 247

b) 435 + 129 + 315

Đáp án:

a) 632 + 118 + 247 = 750 + 247 = 997

b) 435 + 129 + 315 = 564 + 315 = 879

Bài 5 Toán lớp 2 trang 90 tập 2

Dưới đây là số trứng của mỗi con gà đẻ trong 1 năm.

Bài 5 Toán lớp 2 trang 90 tập 2

Số?

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là ? quả.

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là ? quả.

Đáp án:

a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là 168 + 207 = 375 (quả)

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là 168 + 207 + 200 = 375 + 200 = 575 (quả)

Bài 6 Toán lớp 2 trang 91 tập 2

a) Một trang trại nuôi 387 con gà đẻ trứng và 550 con gà lấy thịt. Hỏi trang trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

b) Mỗi tuần lễ, gà đẻ trứng ăn hết 409 kg thức ăn, gà lấy thịt ăn hết 231 kg thức ăn. Hỏi mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn?

Đáp án:

a) Trang trại nuôi tất cả số con gà là

387 + 550 = 937 (con gà)

b) Mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết số ki-lô-gam thức ăn là

409 + 231 = 640 (kg)

Đáp số: a) 937 con gà

b) 640 kg

Thử thách Toán lớp 2 trang 91 Chân trời sáng tạo

Số?

Thử thách Toán lớp 2 trang 91 Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Gà mái cân nặng bằng 2 chú gà con.

Gà trống cân nặng bằng 3 chú gà con.

Gà trống + gà mái + gà con = 6 kg

Từ đó em xác định được cân nặng mỗi con.

Đáp án:

Quan sát tranh ta thấy:

Gà mái cân nặng bằng 2 chú gà con.

Gà trống cân nặng bằng 3 chú gà con.

Gà trống + gà mái + gà con = 5 + 1 = 6 kg

Vậy ta có 3 chú gà con + 2 chú gà con + 1 chú gà con = 6 kg

Hay 6 chú gà con cân nặng = 6 kg.

Vậy gà con cân nặng 1 kg, gà mái nặng 2 kg và gà trống nặng 3 kg.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 92, 93, 94 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000

Trên đây là Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 sách Chân trời, đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Bên cạnh đó thì các môn học khác trong sách Chân trời sáng tạo cũng rất quan trọng, các em nên học đồng đều tất cả các môn: Tiếng Việt lớp 2 CTST, Tiếng Anh 2 CTST, đạo đức 2 CTST, Tự nhiên xã hội 2 CTST.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Chân trời

    Xem thêm