Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 120: Giờ, phút

Giải vở bài tập Toán 2 bài 120

Giải vở bài tập Toán 2 bài 120: Giờ, phút giúp các em học sinh nắm được cách xem đồng, bước đầu nhận biết số đo thời gian: giờ, phút. Đồng thời, củng cố hiện tượng về thời gian và việc sử dụng thời gian trong đời sống thực tế hằng ngày. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 120 trang 38

Câu 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 120: Giờ, phút

Câu 2. Nối mỗi bức tranh với đồng hồ tương ứng:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 120: Giờ, phút

Câu 3. Tính (theo mẫu)

a) 2 giờ + 1 giờ = 3 giờ

4 giờ + 2 giờ = ……

7 giờ + 3 giờ = ……

5 giờ + 9 giờ = ……

b) 7 giờ - 3 giờ = 4 giờ

8 giờ - 5giờ = ……...

15 giờ - 10 giờ = …....

11 giờ - 4 giờ = …….

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 120: Giờ, phút

Câu 2. Nối mỗi bức tranh với đồng hồ tương ứng.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 120: Giờ, phút

Câu 3. Tính (theo mẫu):

a) 2 giờ + 1 giờ = 3 giờ

4 giờ + 2 giờ = 6 giờ

7 giờ + 3 giờ = 10 giờ

5 giờ + 9 giờ = 14 giờ

b) 7 giờ - 3 giờ = 4 giờ

8 giờ - 5giờ = 3 giờ

15 giờ - 10 giờ = 5 giờ

11 giờ - 4 giờ = 7 giờ

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm