Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15 giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng 51 - 15 dạng có nhớ. Đồng thời củng cố và tìm thành phần chưa biết của phép cộng. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2: 31 - 5

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15 (bài 1, 2, 3, 4 trang 50/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 81 và 44; b) 51 và 25; c) 91 và 9.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 2: 51 - 15

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) x + 16 = 41;

b) x + 34 = 81;

c) 19 + x = 61.

Hướng dẫn giải

a) x + 16 = 41 b) x + 34 = 81

x = 41 – 16 x = 81 – 34

x = 25 x = 47

c) 19 + x = 61

x = 61 – 19

x = 42

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 52 SGK Toán 2: 12 trừ đi một số 12 - 8

Đánh giá bài viết
6 2.504
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm