Giải vở bài tập Toán 2 bài 25: 7 cộng với một số 7 + 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 25 trang 28

Giải vở bài tập Toán 2 bài 25: 7 cộng với một số 7 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 7 cộng với một số 7 + 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để luyện tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 25: 7 cộng với một số 7 + 5

Câu 1. Tính nhẩm:

7 + 4 =..…

4 + 7 =…..

7 + 5 =..…

5 + 7 = ..…

7 + 6 =..…

6 + 7 =..…

7 + 8 =..…

8 + 7 =..…

7 + 9 =..…

9 + 7 =..…

7 + 7 =..…

7 + 0 =.....

Câu 2. Tính

Giải vở bài tập Toán 2 bài 25

Câu 3. Năm nay Hoa 7 tuổi, chị của Hoa hơn Hoa 5 tuổi. Hỏi năm nay chị của Hoa bao nhiêu tuổi?

Câu 4. Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 25 câu 4

Câu 5. Đố vui

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng

7 .... 8 = 15 7 ..... 3 .... 7 = 11

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

7 + 4 = 11

4 + 7 = 11

7 + 5 = 12

5 + 7 = 12

7 + 6 = 13

6 + 7 = 13

7 + 8 = 15

8 + 7 = 15

7 + 9 = 16

9 + 7 = 16

7 + 7 = 14

7 + 0 = 7

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 25 câu 2

Câu 3.

Tóm tắt

Hoa : 7 tuổi

Chị Hoa hơn Hoa : 5 tuổi

Chị của Hoa : …. Tuổi?

Bài giải

Tuổi năm nay chị của Hoa là:

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 25 câu 4

Câu 5.

7 + 8 = 15 7 - 3 + 7 = 11

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.925
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm