Giải vở bài tập Toán 2 bài 96: Luyện tập Bảng nhân 4

Giải vở bài tập Toán 2 bài 96

Giải vở bài tập Toán 2 bài 96: Luyện tập Bảng nhân 4 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 4 và học thuộc lòng bảng nhân 4 và các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải để cùng luyện tập tốt các bài tập về bảng nhân 4 trong chương 5.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 96 câu 1, 2, 3 , 4, 5

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

4 × 5 =..…

4 × 7 =..…

4 × 9 =..…

4 × 3 =..…

4 × 2=..…

4 × 1 =.....

4 × 8 =..…

4 × 6 =..…

4 × 4 =..…

4 × 10 =..…

3 × 9 =..…

2 × 9 =.....

b)

2 × 3 =.…

3 × 2 =..…

3 × 4 =..…

4 × 3 =..…

2 × 4 =..…

4 × 2 =..…

1 × 4 =..…

4 × 1 =.....

Câu 2. Tính (theo mẫu)

Mẫu:

4 × 5 + 10 = 20 + 10 = 30

a) 4 × 6 + 6 =...............=............…

b) 4 × 7 + 12 =...............=............…

c) 4 × 9 + 24 =...............=...........….

d) 4 × 2 + 32 =...............=............…

Câu 3. Một bàn ăn có 4 chân bàn. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn?

Bài giải

..........................................................................................

..........................................................................................

Câu 4. Số?

Thừa số

Thừa số

Tích

2

8

3

6

4

3

4

7

4

10

2

8

4

20

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

4 × 5 = 20

4 × 7 = 28

4 × 9 = 36

4 × 3 = 12

4 × 2 = 8

4 × 1 = 4

4 × 8 = 32

4 × 6 = 24

4 × 4 = 16

4 × 10 = 40

3 × 9 = 27

2 × 9 = 18

b)

2 × 3 = 6

3 × 2 = 6

3 × 4 = 12

4 × 3 = 12

2 × 4 = 8

4 × 2 = 8

1 × 4 = 4

4 × 1 =4

Câu 2. Tính (theo mẫu)

a, 4 × 6 + 6 = 24 + 6 = 30

b, 4 × 7 + 12 = 28 + 12 = 40

c, 4 × 9 + 24 = 36 + 24 = 60

d) 4 × 2 + 32 = 8 + 32 = 40

Câu 3. Một bàn ăn có 4 chân bàn. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn?

Bài giải

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 96: Luyện tập Bảng nhân 4

Bài giải

Số chân bàn có trong 6 cái bàn:

4 x 6 = 24 (chân bàn)

Đáp số: 24 chân bàn

Câu 4. Số?

Thừa số

Thừa số

Tích

2

8

16

3

6

18

4

3

12

4

7

28

4

10

40

4

2

8

4

5

20

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
15 2.061
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm