Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 96: Luyện tập Bảng nhân 4

Giải vở bài tập Toán 2 bài 96

Giải vở bài tập Toán 2 bài 96: Luyện tập Bảng nhân 4 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 4 và học thuộc lòng bảng nhân 4 và các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải để cùng luyện tập tốt các bài tập về bảng nhân 4 trong chương 5.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 96 câu 1, 2, 3 , 4, 5

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

4 × 5 =..…

4 × 7 =..…

4 × 9 =..…

4 × 3 =..…

4 × 2=..…

4 × 1 =.....

4 × 8 =..…

4 × 6 =..…

4 × 4 =..…

4 × 10 =..…

3 × 9 =..…

2 × 9 =.....

b)

2 × 3 =.…

3 × 2 =..…

3 × 4 =..…

4 × 3 =..…

2 × 4 =..…

4 × 2 =..…

1 × 4 =..…

4 × 1 =.....

Câu 2. Tính (theo mẫu)

Mẫu:

4 × 5 + 10 = 20 + 10 = 30

a) 4 × 6 + 6 =...............=............…

b) 4 × 7 + 12 =...............=............…

c) 4 × 9 + 24 =...............=...........….

d) 4 × 2 + 32 =...............=............…

Câu 3. Một bàn ăn có 4 chân bàn. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn?

Bài giải

..........................................................................................

..........................................................................................

Câu 4. Số?

Thừa số

Thừa số

Tích

2

8

3

6

4

3

4

7

4

10

2

8

4

20

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

4 × 5 = 20

4 × 7 = 28

4 × 9 = 36

4 × 3 = 12

4 × 2 = 8

4 × 1 = 4

4 × 8 = 32

4 × 6 = 24

4 × 4 = 16

4 × 10 = 40

3 × 9 = 27

2 × 9 = 18

b)

2 × 3 = 6

3 × 2 = 6

3 × 4 = 12

4 × 3 = 12

2 × 4 = 8

4 × 2 = 8

1 × 4 = 4

4 × 1 =4

Câu 2. Tính (theo mẫu)

a, 4 × 6 + 6 = 24 + 6 = 30

b, 4 × 7 + 12 = 28 + 12 = 40

c, 4 × 9 + 24 = 36 + 24 = 60

d) 4 × 2 + 32 = 8 + 32 = 40

Câu 3. Một bàn ăn có 4 chân bàn. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn?

Bài giải

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 96: Luyện tập Bảng nhân 4

Bài giải

Số chân bàn có trong 6 cái bàn:

4 x 6 = 24 (chân bàn)

Đáp số: 24 chân bàn

Câu 4. Số?

Thừa số

Thừa số

Tích

2

8

16

3

6

18

4

3

12

4

7

28

4

10

40

4

2

8

4

5

20

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
15
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm