Giải vở bài tập Toán 2 bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Giải vở bài tập Toán 2 bài 127

Giải vở bài tập Toán 2 bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài phép nhân và phép chia với số 1. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 127 trang 46

Câu 1. Tính nhẩm:

1×2=....…

1×3=.......

1×4=....…

1×5=.......

1×1=....…

3×1=....…

4×1=.......

5×1=....…

1:1=....…

2:1=.......

2×1=.......

3:1=....…

4:1=.......

5:1=....…

Câu 2. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Câu 3. Tính

a)

2 × 3 × 1 =.............…

=..............…

2 × 1 × 3 =.............…

=..............…

b)

4 × 5 : 1 =.............…

=..............…

4 : 1 × 5 =.............…

=..............…

c)

8 : 4 × 1 =............…

=..............…

8 × 1 : 4 =.............…

=..............…

d)

12 : 3 : 1 =.............…

=..............…

12 : 1 : 3 =.............…

=.................

Giải vở bài tập Toán 2 bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

1×2=2

1×3=3

1×4=4

1×5=5

1×1=1

3×1=3

4×1=4

5×1=5

1:1=1

2:1=2

2×1=2

3:1=3

4:1=4

5:1=5

Câu 2. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Câu 3. Tính

a)

2 × 3 × 1 = 6 × 1 = 6

2 × 1 × 3 = 2 × 3 = 6

b)

4 × 5 : 1 = 20 : 1 = 20

4 : 1 × 5 = 4 × 5 = 20

c)

8 : 4 × 1 = 2 × 1 = 2

8 × 1 : 4 = 8 : 4 = 2

d)

12 : 3 : 1 = 4 : 1 = 4

12 : 1 : 3 = 12 : 3 = 4

Giải vở bài tập Toán 2 bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 1.578
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm