Giải vở bài tập Toán 2 bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia

Giải vở bài tập Toán 2 bài 128

Giải vở bài tập Toán 2 bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài phép nhân và phép chia với số 0. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 128 trang 47

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

0 × 2 =.…

0 × 5 =.…

3 × 0 =....

1 × 0 =....

2 × 0 =....

5 × 0 =.…

0 × 3 =.…

0 × 1 =.…

b)

0 : 5 =.…

0 : 4 =....

0 : 3 =.…

0 : 1 =.…

Câu 2. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 128

Câu 3. Tính:

a)

4 : 4 × 0 =...........…

=............…

8 : 2 × 0=...........…

=............…

3 × 0 : 2 =...........…

=............…

b)

0 : 5 × 5 =...........…

=............…

0 : 2 × 1 =...........…

=............…

0 × 6 : 3 =...........…

=............…

Giải vở bài tập Toán 2 bài 128

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

0 × 2 = 0

0 × 5 = 0

3 × 0 = 0

1 × 0 = 0

2 × 0 = 0

5 × 0 = 0

0 × 3 = 0

0 × 1 = 0

b)

0 : 5 = 0

0 : 4 = 0

0 : 3 = 0

0 : 1 = 0

Câu 2. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 128

Câu 3. Tính:

a)

4 : 4 × 0 = 1 × 0 = 0

8 : 2 × 0 = 4 × 0 = 0

3 × 0 : 2 = 0 : 2 = 0

b)

0 : 5 × 5 = 0 × 5 = 0

0 : 2 × 1 = 0 × 1 = 0

0 × 6 : 3 = 0 : 3 = 0

Giải vở bài tập Toán 2 bài 128

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm