Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 1

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 1

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 1 là tài liệu tham khảo cho các em học sinh tham khảo để củng cố kỹ năng giải Toán 2 chương 1, chuẩn bị cho bài thi học kì. Mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 1

Câu 1. Số?

Giải vở bài tập Toán 2

Câu 2. Số?

a) Số liền sau của 99 là…. b) Số liền trước của 11 là….

Câu 3. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 câu 3

Câu 4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

Câu 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm.

Câu 6. Số? Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là…..

Lời giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 câu 1

Câu 2.

a) Số liền sau của 99 là 100 b) Số liền trước của 11 là 10

Câu 3.

 Giải VBT Toán lớp 2

Câu 4.

Tóm tắt

Mẹ mua: 25 quả cam

Mẹ biếu bà: 12 quả can

Mẹ còn:…. quả cam?

Bài giải

Số quả cam mẹ còn là:

25 – 12 = 13 (quả)

Đáp số: 13 quả cam.

Câu 5.

 Giải VBT Toán lớp 2 câu 5

Câu 6.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm