Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72: Luyện tập giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện thực hiện phép cộng và phép trừ, vẽ đường thẳng một cách thành thạo. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 72 trang 76

Câu 1. Tính nhẩm:

18 − 9 =..…

17 − 9 =..…

16 − 9 =..…

15 − 6 =..…

15 − 7 =..…

15 − 8 =..…

11 − 7 =..…

12 − 8 =..…

13 − 9 =..…

11 − 6=..…

14 − 6 =..…

11 − 3 =..…

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

42 - 18 71 - 25 60 - 37 83 - 55

54 - 9 92 - 46 80 - 8 37 - 28

Câu 3. Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm M, N

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72: Luyện tập

Chấm thêm một điểm p để M, N, P thẳng hàng

b) Đi qua điểm O

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72: Luyện tập

Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

18 − 9 = 9

17 − 9 = 8

16 − 9 = 7

15 − 6 = 9

15 − 7 = 8

15 − 8 = 7

11 − 7 = 4

12 − 8 = 4

13 − 9 = 4

11 − 6 = 5

14 − 6 = 8

11 − 3 = 8

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72: Luyện tập câu 2

Câu 3. Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm M, N

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72: Luyện tập

Chấm thêm một điểm p để M, N, P thẳng hàng

b) Đi qua điểm O

Giải vở bài tập Toán 2 bài 72: Luyện tập

Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 72

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm