Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 2 trang 103, 104: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 2 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết đường gấp khúc, cách tính độ dài đường gấp khúc (khi biết độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc). Để học tốt Toán 2, mời các em tham khảo lời giải bài tập dưới đây của chúng tôi.

1. Giải Toán lớp 2 trang 103

Toán lớp 2 trang 103 câu 1

Nối các điểm để được một đường gấp khúc gồm

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nối các điểm thành một đường gấp khúc theo yêu cầu

Toán lớp 2 trang 103 câu 2

Tính độ dài đường gấp khúc theo mẫu

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

b) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 cm

Đáp số: 9 cm

Toán lớp 2 trang 103 câu 3

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn dây đồng là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

2. Giải Toán lớp 2 trang 104

Toán lớp 2 trang 104 câu 1

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) Độ dài đường gấp khúc là:

12 + 15 = 27 (cm)

Đáp số: 27 cm

b) Độ dài đường gấp khúc là:

10 14 + 9 = 33 (dm)

Đáp số: 33 dm

Toán lớp 2 trang 104 câu 2

Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Con ốc sên đã bò được đoạn đường dài là:

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm

Toán lớp 2 trang 104 câu 3

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b) Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

a) Đường gấp khúc là: ABC, BCD.

b) Đường gấp khúc là: AB, BC, CD.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Các phụ huynh nên hướng dẫn chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2. Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải Toán lớp 2 trang 103, 104: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
41
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm