Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 173 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

Giải bài tập trang 173 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Giải bài tập trang 173 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các phép nhân chia Toán lớp 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 173 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 173/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

4 x 9 = 5 x 7 = 3 x 8 = 2 x 8 =

36 : 4 = 35 : 5 = 24 : 3 = 16 : 2 =

Hướng dẫn giải

4 x 9 = 36 5 x 7 = 35 3 x 8 = 24 2 x 8 = 16

36 : 4 = 9 35 : 5 = 7 24 : 3 = 8 16 : 2 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

2 x 2 x 3 = 3 x 5 – 6 =

40 : 4 : 5 = 2 x 7 + 58 =

4 x 9 + 6= 2 x 8 + 72 =

Hướng dẫn giải

2 x 2 x 3 = 12 3 x 5 – 6 = 9

40 : 4 : 5 = 2 2 x 7 + 58 = 72

4 x 9 + 6= 42 2 x 8 + 72 = 88

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?

Hướng dẫn giải

Mỗi nhóm có số bút chì màu là:

27 : 3 = 9 (bút chì màu)

Đáp số: 9 bút chì màu

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Hình nào khoanh vào 1/4 số hình vuông?

Giải bài tập trang 173 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình b

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

4 + ... = 4

4 – .... = 4

.... x 4 = 0

.... : 4 = 0

Hướng dẫn giải

4 + 0 = 4

4 – 0 = 4

0 x 4 = 0

0 : 4 = 0

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 174 SGK Toán 2: Ôn tập về đại lượng

Đánh giá bài viết
31 2.772
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm