Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150: Tiền Việt Nam

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150: Tiền Việt Nam bao gồm tất cả đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; 50.000; 100.000; bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 150 trang 75

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150: Tiền Việt Nam

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước chú lợn chứa ít tiền nhất

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150: Tiền Việt Nam

Câu 3. Tính:

200 đồng + 500 đồng =…

900 đồng – 400 đồng =…..

800 đồng + 100 đồng = ……

700 đồng – 300 đồng = ……

Câu 4. Nối để có tổng là 1000 đồng (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150: Tiền Việt Nam

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150: Tiền Việt Nam

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước chú lớn chứa ít tiền nhất:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150: Tiền Việt Nam

Câu 3. Tính:

200 đồng + 500 đồng = 700 đồng

900 đồng – 400 đồng = 500 đồng

800 đồng + 100 đồng = 900 đồng

700 đồng – 300 đồng = 400 đồng

Câu 4. Nối để có tổng là 1000 đồng (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 2 bài 150: Tiền Việt Nam

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm