Giải bài tập trang 51 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 2: Luyện tập 51 - 15

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 2: Luyện tập giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng 11 trừ đi một số. Đồng thời củng cố và tìm thành phần chưa biết của phép cộng. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 51 SGK Toán 2: Luyện tập 51 - 15 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài 1 SGK Toán 2)

Tính nhẩm:

11 - 2 = 11 - 4 = 11 - 6 = 11 - 8 =

11 - 3 = 11 - 5 = 11 - 7 = 11 - 9 =

Bài giải

11 - 2 = 9 11 - 4 = 7 11 - 6 = 5 11 - 8 = 3

11 - 3 = 8 11 - 5 = 6 11 - 7 = 4 11 - 9 = 2

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài 2 SGK Toán 2)

Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 25; 51 - 35; 81 - 48

b) 71 - 9; 38 + 47; 29 + 6.

Bài giải

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 2

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài 3 SGK Toán 2)

Tìm x:

a) x + 18 = 61; b) 23 + x = 71; c) x + 44 = 81

Bài giải

a) x + 18 = 61 b) 23 + x = 71

x = 61 - 18 x = 71 - 23

x = 43 x = 48

c) x + 44 = 81

x = 81 - 44

x = 37

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài 4 SGK Toán 2)

Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Bài giải

Số ki-lô-gam táo cửa hàng còn lại là

51 - 26 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg táo.

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài 5 SGK Toán 2)

Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

9 ... 6 = 15 16 ... 10 = 6 11 ... 8 = 3

11 ... 6 = 5 10 ... 5 = 5 8 ... 8 = 16

11 ... 2 = 9 8 ... 6 = 14 7 ... 5 = 12

Bài giải

9 + 6 = 15 16 - 10 = 6 11 - 8 = 3

11 - 6 = 5 10 - 5 = 5 8 + 8 = 16

11 - 2 = 9 8 + 6 = 14 7 + 5 = 12

Đánh giá bài viết
1 1.407
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm