Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 46, 47, 48: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) Cánh Diều

Toán lớp 2 trang 46, 47, 48: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) sách Cánh Diều với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 44, 45: Luyện tập sách Cánh Diều

Bài 1 Toán lớp 2 trang 46

Đề bài: Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy, Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

Bài 1 trang 46 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều

Bài giải

Toàn gấp được số chiếc thuyền giấy là:

Bài 1 trang 46 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều(chiếc)

Đáp số: ⍰ chiếc thuyền giấy.

Hướng dẫn:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc thuyền giấy Mai gấp được, số chiếc thuyền giấy Toàn gấp được nhiều hơn Mai) và hỏi gì (số chiếc thuyền giấy Toàn gấp được)

- Để tìm số chiếc thuyền giấy Toàn gấp được ta lấy số chiếc thuyền giấy Mai gấp được cộng với số chiếc thuyền giấy Toàn gấp được nhiều hơn Mai.

Đáp án:

Toàn gấp được số chiếc thuyền giấy là:

Bài 1 trang 46 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều(chiếc)

Đáp số: 12 chiếc thuyền giấy.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 47

Đề bài: Sợi dây lụa màu xanh dài 35 cm, sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20 cm. Hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 2 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều

Bài giải

Sợi dây lụa màu đỏ dài số xăng-ti-mét là:

Bài 2 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều(cm)

Đáp số: ⍰ cm.

Hướng dẫn:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (độ dài sợi dây lụa màu xanh, số xăng-ti-mét sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh) và hỏi gì (độ dài sợi dây lụa màu đỏ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm độ dài sợi dây lụa màu đỏ ta lấy độ dài sợi dây lụa màu xanh cộng với số xăng-ti-mét sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh.

Đáp án:

Sợi dây lụa màu đỏ dài số xăng-ti-mét là:

Bài 2 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều(cm)

Đáp số: 55 cm.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 48

Đề bài: Ngăn thứ nhất có 9 quyển sách, ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển. Hỏi ngăn thứ hai có mấy quyển sách?

Bài 3 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều

Bài giải

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

Bài 3 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều(quyển)

Đáp số: ⍰ quyển sách.

Hướng dẫn:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quyển sách ngăn thứ nhất có, số quyển sách ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất) và hỏi gì (số quyển sách ngăn thứ hai có)

- Để tìm số quyển sách ngăn thứ hai có ta lấy số quyển sách ngăn thứ nhất có trừ đi số quyển sách ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất.

Đáp án:

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

Bài 3 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều(quyển)

Đáp số: 5 quyển sách.

Bài 4 Toán lớp 2 trang 48

Đề bài: Năm nay anh Nam 16 tuổi, Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi. Hỏi năm nay Dũng bao nhiêu tuổi?

Bài 4 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều

Bài giải

Năm nay Dũng có số tuổi là:

Bài 4 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều(tuổi)

Đáp số: ⍰ tuổi.

Hướng dẫn:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số tuổi của anh Nam, số tuổi Dũng ít hơn anh Nam) và hỏi gì (số tuổi của Dũng), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số tuổi của Dũng ta lấy số tuổi của anh Nam trừ đi số tuổi Dũng ít hơn anh Nam.

Lời giải:

Năm nay Dũng có số tuổi là:

Bài 4 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh Diều(tuổi)

Đáp số: 7 tuổi.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 49: Luyện tập sách Cánh Diều

-------------

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Cánh diều

    Xem thêm