Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 49: Luyện tập sách Cánh Diều

Toán lớp 2 trang 49: Luyện tập sách Cánh Diều với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết toàn bộ 04 bài tập trong SGK Cánh Diều trang 49.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 46, 47, 48: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) Cánh Diều

Bài 1 Toán lớp 2 trang 49 sách Cánh Diều

Phương có 12 con thú nhồi bông, Tú có nhiều hơn Phương 3 con. Hỏi Tú có mấy con thú nhồi bông?

Bài 1 Toán lớp 2 trang 49 sách Cánh Diều

Bài giải

Tủ có Số con thú nhồi bông là:

Toán lớp 2 trang 49: Luyện tập sách Cánh Diều (con)

Đáp số:  ⍰  con thú nhồi bông.

Hướng dẫn giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số con thú nhồi bông Phương có, số con thú ngồi bông Tú có nhiều hơn Phương) và hỏi gì (số con thú nhồi bông Tú có), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số con thú nhồi bông Tú có ta lấy số con thú nhồi bông Phương có cộng với số con thú ngồi bông Tú có nhiều hơn Phương.

Đáp án:

Tóm tắt

Phương có: 12 con thú nhồi bông

Tú nhiều hơn Phương: 3 con

Tú có:  ⍰  con thú nhồi bông

Bài giải

Tú có số con thú nhồi bông là:

12 + 3 = 15 (con)

Đáp số: 15 con thú nhồi bông.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 49 sách Cánh Diều

Huyền cắt được 17 bông hoa, Thuỷ cắt được ít hơn Huyền 9 bông. Hỏi Thủy cắt được bao nhiêu bông hoa?

Bài 2 Toán lớp 2 trang 49 sách Cánh Diều

Bài giải

Thuỷ cắt được số bông hoa là:

Toán lớp 2 trang 49: Luyện tập sách Cánh Diều (bông)

Đáp số:  ⍰  bông hoa.

Hướng dẫn giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bông hoa Huyền cắt được, số bông hoa Thủy cắt được ít hơn Huyền) và hỏi gì (số bông hoa Thủy cắt được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bông hoa Thủy cắt được ta lấy số bông hoa Huyền cắt được trừ đi số bông hoa Thủy cắt được ít hơn Huyền.

Đáp án:

Tóm tắt

Thủy cắt: 17 bông hoa

Thủy cắt ít hơn Huyền: 9 bông hoa

Thủy cắt:  ⍰  bông hoa

Bài giải

Thủy cắt được số bông hoa là:

17 – 9 = 8 (bông)

Đáp số: 8 bông hoa.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 49 sách Cánh Diều

Minh có 24 bưu ảnh, Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh. Hỏi Tuấn có bao nhiêu bưu ảnh?

Hướng dẫn giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bưu ảnh Minh có, số bưu ảnh Tuấn có nhiều hơn Minh) và hỏi gì (số bưu ảnh Tuấn có), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bưu ảnh Tuấn có ta lấy số bưu ảnh Minh có cộng với số bưu ảnh Tuấn có nhiều hơn Minh.

Đáp án:

Tóm tắt

Minh có: 24 bưu ảnh

Tuấn có nhiều hơn Minh: 10 bưu ảnh

Tuấn có:  ⍰  bưu ảnh

Bài giải

Tuấn có số bưu ảnh là:

24 + 10 = 34 (bưu ảnh)

Đáp số: 34 bưu ảnh.

Bài 4 Toán lớp 2 trang 49 sách Cánh Diều

Trong phòng tập thể dục có 11 chiếc máy chạy bộ, số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ là 4 chiếc ghế. Hỏi phòng tập thể dục có bao nhiêu chiếc ghế nằm đẩy tạ?

Hướng dẫn giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc máy chạy bộ, số chiếc ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ) và hỏi gì (số chiếc ghế nằm đẩy tạ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm chiếc ghế nằm đẩy tạ ta lấy số chiếc máy chạy bộ trừ đi số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ.

Đáp án:

Tóm tắt

Máy chạy bộ: 11 chiếc

Ghế nằm đẩy tạ ít hơn máy chạy bộ: 4 chiếc

Ghế nằm đẩy tạ:  ⍰  chiếc

Bài giải

Phòng tập thể dục có số chiếc ghế nằm đẩy tạ là"

11 – 4 = 7 (chiếc)

Đáp số: 7 chiếc ghế nằm đẩy tạ.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 50, 51: Luyện tập chung

-------------

Toán lớp 2 trang 49: Luyện tập Cánh Diều với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết để dễ dàng học bài tốt hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Cánh diều

    Xem thêm