Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 16 SGK Toán 2: 29 + 5

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 16

Giải bài tập trang 16 SGK Toán 2: 29 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 9 cộng với một số 29 + 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài 29 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 16)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 16

Hướng dẫn giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 16

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6; b) 19 và 7; c) 69 và 8.

Hướng dẫn giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 16

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nối các điểm để có hình vuông:

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 16

Hướng dẫn giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 16

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 17 SGK Toán 2: 49 + 25

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm