Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2: 31 - 5

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2: 31 - 5

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2: 31 - 5 với hướng dẫn và đáp án giải chi tiết giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách thực hiện phép trừ dạng 31 – 5 khi làm tính và giải toán, củng cố cách thực hiện phép trừ với số tự nhiên.

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số 11 - 5

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2: 31 - 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 49/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 51 và 4; b) 21 và 6; c) 71 và 8.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

Hướng dẫn giải

Số quả trứng còn lại là

52 – 6 = 46 (quả trứng)

Đáp số: 46 quả trứng.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm