Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo) có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ các hệ thống kiến thức chương 6 SGK Toán 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu < , > ,=

937...739 200 + 30....230

600...599 500 + 60 + 7...597

398...405 500 + 50 ...649

Hướng dẫn giải

937 > 739 200 + 30 = 230

600 > 599 500 + 60 + 7 < 597

398 < 405 500 + 50 > 649

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các số 857, 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải

a) 599, 678, 857, 903, 1000.

b) 1000, 903, 857, 678, 599.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241 970 + 29

b) 896 – 133 295 – 105

Hướng dẫn giải

Giải bài tập SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính nhẩm:

600m + 300m =

700cm + 20cm =

20dm + 500dm =

1000km – 200km =

Hướng dẫn giải

600m + 300m = 900m

700cm + 20cm = 720cm

20dm + 500dm = 520dm

1000km – 200km = 800km

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

Giải bài tập SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Có thể xếp hình như sau:

Giải bài tập SGK Toán 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 167 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
1 544
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm