Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2: Phép chia

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2: Phép chia

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2: Phép chia giúp các em học sinh nhận biết được phép chia trong mối quan hệ với phép nhân. Đồng thời biết đọc, viết tính kết quả của phép chia. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Phép chia (bài 1, 2 SGK Toán lớp 2 trang 107, 108)

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2

6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô

Ta có phép chia để tìm số ô trong mỗi phần: 6 : 2 = 3

  • Đọc là Sáu chia hai bằng ba
  • Dấu : gọi là dấu chia
  • Viết là 6 : 3 = 2

Ta có phép chia để timg số phần, mỗi phần có 3 ô:

  • 6 : 3 = 2
  • Đọc là Sáu chia ba bằng 2
  • Viết là 6 : 3 = 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Cho phép nhân viết lại phép chia theo mẫu:

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) 3 × 5 = 15

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

b) 4 × 3 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

c) 2 × 5 = 10

10 : 2 = 5

10 : 5 = 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

a) 3 × 4 = b) 5 × 4 =

12 : 3 = 20 : 4 =

12 : 4 = 20 : 5 =

Hướng dẫn giải

a) 3 × 4 = 12 b) 5 × 4 = 20

12 : 3 = 4 20 : 4 = 5

12 : 4 = 3 20 : 5 = 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2: Bảng chia 2. Một phần hai

Đánh giá bài viết
12 4.123
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm