Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2: Luyện tập chung có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ các hệ thống kiến thức chương 6 SGK Toán 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 2: Luyện tập Tiền Việt Nam

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 165/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Một trăm hai mươi ba

123

1

2

3

Bốn trăm mười sáu

5

0

2

299

9

4

0

Hướng dẫn giải

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Một trăm hai mươi ba

123

1

2

3

Bốn trăm mười sáu

416

4

1

6

Năm trăm linh hai

502

5

0

2

Hai trăm chín mươi chín

299

2

9

9

Chín trăm bốn mươi

940

9

4

0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu < , > , =

875...785 321 ....298

697...699 900 + 90 + 8...1000

599...701 732...700 + 30 + 2

Hướng dẫn giải

875 < 785 321 > 298

697 < 699 900 + 90 + 8 < 1000

599 < 701 732 = 700 + 30 + 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Hình nào chỉ 1/5 số ô vuông

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình a) được khoanh vào 1/5 số hình vuông.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng?

Hướng dẫn giải

Giá tiền một chiếc bút bi là:

700 + 300 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
1 595
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm