Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 106: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 106

Giải vở bài tập Toán 2 bài 106: Luyện tập giúp các em học sinh ôn tập, học thuộc và thực hành các bài Toán về bảng chia 2. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo để biết tất cả các dạng toán về phép chia cho 2.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 106 trang 24

Câu 1. Tính nhẩm:

4 : 2 =..…

8 : 2 =.....

6 : 2 =.....

14 : 2 =.....

18 : 2 =.....

16 : 2 =….

10 : 2 =..…

20 : 2 =..…

Câu 2. Tính nhẩm

2 × 5 =..…

2 × 7 =.....

2 × 6 =..…

10 : 2 =..…

14 : 2 =.....

12 : 2 =..…

2 × 8 =..…

16 : 2 =..…

Câu 3. Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh?

Bài giải

………………………………………………………………………

Câu 4. Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm 1/2 hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 106: Luyện tập

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

4 : 2 = 2

8 : 2 = 4

6 : 2 = 3

14 : 2 = 7

18 : 2 = 9

16 : 2 = 8

10 : 2 = 5

20 : 2 = 10

Câu 2. Tính nhẩm

2 × 5 = 10

2 × 7 = 14

2 × 6 = 12

10 : 2 = 5

14 : 2 = 7

12 : 2 = 6

2 × 8 = 16

16 : 2 = 8

Câu 3. Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh?

Bài giải

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 106: Luyện tập

Bài giải

Mỗi hộp có số cái bánh là:

12 : 2 = 6

Đáp số: 6 cái

Câu 4. Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 106: Luyện tập

Bài giải

12 cái bánh xếp vào số hộp là:

12 : 2 = 6

Đáp số: 6 hộp

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 106: Luyện tập

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm