Giải vở bài tập Toán 2 bài 124: Luyện tập tìm số bị chia

Giải vở bài tập Toán 2 bài 124

Giải vở bài tập Toán 2 bài 124: Luyện tập tìm số bị chia cùng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu được cách tìm số bị chia và ôn tập các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 124 trang 42

Câu 1. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 124: Luyện tập tìm số bị chia

Câu 2. Tìm x:

a, X− 4 = 2

…………

X : 4 = 2

………...

b, X− 5 = 4

………..

X : 5 = 4

…………

c, X− 3 = 3

…………

X : 3 = 3

…………

Câu 3. Số?

Số bị chia

15

20

12

Số chia

3

3

4

4

3

3

Thương

5

5

4

Câu 4. Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi đội tập bơi đó có bao nhiêu bạn?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 124: Luyện tập tìm số bị chia

Câu 2. Tìm x:

a, X− 4 = 2

X = 2 + 4

X = 6

X : 4 = 2

X = 2 × 4

X = 8

b, X− 5 = 4

X = 5 + 4

X = 9

X : 5 = 4

x = 4 × 5

x = 20

c, X− 3 = 3

X = 3 + 3

X = 6

X : 3 = 3

X = 3 × 3

X = 9

Câu 3. Số?

Số bị chia

15

15

20

20

12

12

Số chia

3

3

4

4

3

3

Thương

5

5

5

5

4

4

Câu 4. Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi đội tập bơi đó có bao nhiêu bạn?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 124: Luyện tập tìm số bị chia

Bài giải

Số bạn có trong 5 nhóm là:

4 × 5 = 20 (bạn)

Đáp số: 20 bạn

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 1.052
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm