Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 2: Bảng nhân 4 - Luyện tập

Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 2: Bảng nhân 4 - Luyện tập

Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 2: Bảng nhân 4 - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập và học thuộc lòng cách lập bảng nhân 4, giải các bài toán và đếm thêm 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2: Bảng nhân 3 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Bảng nhân 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 99)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

4 × 2 = 4 × 1 = 4 × 8 =

4 × 4 = 4 × 3 = 4 × 10 =

4 × 6 = 4 × 5 = 4 × 9 =

4 × 7 =

Hướng dẫn giải

4 × 2 = 8 4 × 1 = 4 4 × 8 = 32

4 × 4 = 16 4 × 3 = 12 4 × 10 = 40

4 × 6 = 24 4 × 5 = 20 4 × 9 = 36

4 × 7 = 28

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?

Hướng dẫn giải

5 xe ô tô như thế có số bánh xe là:

5 × 4 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 2

Điền lần lượt các số: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng nhân 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 100)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a)

4 × 4 = 4 × 9 = 4 × 6 =

4 × 5 = 4 × 2 = 4 × 10 =

4 × 8 = 4 × 7 = 4 × 1 =

b)

2 × 3 = 2 × 4 = 4 × 3 =

3 × 2 = 4 × 2 = 3 × 4 =

Hướng dẫn giải

a)

4 × 4 = 16 4 × 9 = 36 4 × 6 = 24

4 × 5 = 20 4 × 2 = 8 4 × 10 = 40

4 × 8 = 32 4 × 7 = 28 4 × 1 = 4

b)

2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 4 × 3 = 12

3 × 2 = 6 4 × 2 = 8 3 × 4 = 12

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 × 3 + 8 = 12 + 8

a) 4 × 8 + 10 =

b) 4 × 9 + 14 =

c) 4 × 10 + 60 =

Hướng dẫn giải

a) 4 × 8 + 10 = 32 + 10

b) 4 × 9 + 14 = 36 + 14

c) 4 × 10 + 60 = 40 + 60

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn giải

5 học sinh mượn được số quyển sách là:

4 × 5 = 20 (quyển)

Đáp số: 20 quyển

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

4 × 3 = ?

A. 7

B. 1

C. 12

D. 43

Hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ C.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 2: Bảng nhân 5 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
19 4.066
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm