Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 125: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Giải vở bài tập Toán 2 bài 125

Giải vở bài tập Toán 2 bài 125: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được các dạng bài tập về chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Đồng thời, biết cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 125 trang 43

Câu 1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a, 8cm, 12cm, 10cm.

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b, 30dm, 40dm, 20dm.

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

c, 15cm, 20cm, 30cm.

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a) 5dm, 6dm, 7dm, 8dm.

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 20cm, 20cm, 30cm, 30cm.

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 3.

a, Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 125

b, Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a, 8cm, 12cm, 10cm.

Bài giải

Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

8 + 12 + 10 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

b, 30dm, 40dm, 20dm.

Bài giải

Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

30 + 40 + 20 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm

c, 15cm, 20cm, 30cm.

Bài giải

Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

15 + 20 + 30 = 65 (cm)

Đáp số: 65 cm

Câu 2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a, 5dm, 6dm, 7dm, 8dm.

Bài giải

Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là:

5 + 6 + 7 + 8 = 26 (dm)

Đáp số: 26 dm

b, 20cm, 20cm, 30cm, 30cm.

Bài giải

Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là:

20 + 20 + 30 + 30 = 100 (cm)

Đáp số: 100cm

Câu 3.

a, Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD

b, Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm