Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng hình học trong phạm vi lớp 2, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 175 SGK Toán 2: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học (bài 1, 2, 3, 4 trang 176, 177/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào?

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình A ứng với cách gọi: Đường thẳng AB.

Hình B ứng với tên gọi: Đoạn thẳng AB.

Hình C ứng với tên gọi: Đường gấp khúc OPQR.

Hình D ứng với tên gọi: Hình tam giác ABC.

Hình E ứng với tên gọi: Hình vuông MNPQ.

Hình G ứng với tên gọi: Hình chữ nhật GHIK.

Hình H ứng với tên gọi: Hình tứ giác ABCD.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ hình theo mẫu.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a)

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2

b)

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Trong hình vẽ bên có:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2

a) Mấy hình tam giác?

b) Mấy hình chữ nhật?

Hướng dẫn giải

Ghi tên hình và đếm:

a) Có 5 hình tam giác: AEG, ABE, BCE, CDE, ACE.

b) Có 3 hình chữ nhật: ABEG, BCDE, ACDG.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
14 2.297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm